شهداگمنام مدافع حرم

شهدامحفل بشریتندوالگو ی جهادگران در راه خدایند.

ای به روی قلب من ، نقش کف پای تو

تند مرو تا کنم ،سیر تماشای تو

خون دلم موج موج،اشک غمم رود رود

تا که بشویم غبار، از رخ زیبای تو

من که تو را خواهرم ،ازبغل مادرم

بوده نگاهم فقط ،برقدوبالای تو

سر به فلک می کشد ،آه وشرربار من

نقش زمین می شود ،قامت رعنای من

تند مرو از برم،گفته به من مادرم

تا بزنم بوسه بر،روی دل آرای تو

ای بسر تیر ها، عاشق شمشیر ها

سنگ جفا می زند ،بوسه به سیمای تو

ای علمت آه من، تند مرو ماه من

کاهش که دخت علی، کشته شود جای تو

یوسف زهرای من ، وای من و وای من

چون بسر نیزه ها،بشنوم آوای تو

آتش دلها شده ،شعله فریاد من

سینه ی سید شده، دفتر غم های تو

شهادت سردران غرور آفرینان  مدافعان حرم (عمه سادات )را در آن سر زمین غربت وپیکر بخاک خفته شان را گرامی میداریم.      (( خدایا مرگ مارا شهادت در گاهت قرا ده  آمین ))منبع: http://seyedjalalfalahati.blogfa.com/